ZO informuje

Od pondělí 24. 6. 2024 do pátku 28. 6. 2024 DOVOLENÁ- úřední hodiny jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Vážení spoluobčané, naše stránky jsou aktivní již sedmým rokem v tomto vzhledu a informovanosti. Pokud má někdo z Vás připomínky, či nápady na vylepšení, prosím pište. Rádi se necháme inspirovat, či doplníme některé věci , které jsou pro Vás důležité. OU 

Kontejner na velkoobjemový odpad-sobota 27. 4. 2024 od 8.00 hod. do 12. 00 hod.

Včera 31. 1. 2024 byl vrácen na původní místo zrestaurovaný kříž u kostela.

Plánované akce v tomto roce - dodělání rekonstrukce hřiště u bytovky (nové oplocení, výsadba stromů, nové herní prvky), obnova Pastelkového hřiště, vrácení původního kříže u kostela, dodělání všech náležitostí k FVE, rekonstrukce hasičárny a dílny, oprava střechy nad těmito místnostmi, výstavba zastřešeného sezení ve dvoře, projednání změny ÚP na rozšíření MŠ. 

POZOR-POZOR-svoz popelnic od nového roku v úterý. První svoz 2. 1. 2024. A poté každé liché úterý.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické enegie - prosím přečíst -dodávka přerušena v jiné dny na různých místech

BRIGÁDA - 21. 10. 2023 od 8.oo hod. proběhne brigáda na montování plotu na dětském hřišti u bytovky. Kdo bude mít čas a chuť přijďte pomoci. S sebou aku vrtačky, kladivo, gola - velikost 10.

Kontejner na odpad 21. 10. 2024 od 8:00 do 12:00 hod.

ˇˇÚřad v mobilu

BRIGÁDA - 16. 9. 2023 od 8.oo hod. proběhne brigáda na broušení kovové konstrukce plotu na dětském hřišti u bytovky. Kdo bude mít čas a chuť přijďte pomoci. S sebou brusky, kotouče.

Dnes jsme ukončili provoz Pastelkového hřiště z důvodu velmi špatného stavu dřevěných "pastelek". V příštím roce plánujeme vybudování hřiště nového. V současnosti jsme se zapojili do projektu  Kauflandu- Milion pro... - kde můžeme získat až 100 000 Kč.

DOVOLENÁ - 31.8.2023 - 11.9.2023

Plánované opravy a stavby do konce roku 2023- oprava zdi u kostela, výstavba FVE, oprava plotu u dětského hřiště a obnova Pastelkového hřiště.

V průběhu minulých měsíců jsme pracovali na dokumentaci k realizaci výstavby přístřešku u hospody. tento projekt nám byl zamítnut. Společnost Čevak, která spravuje sítě v Řepici podala odmítavé stanovisko k této stavbě. 

V součastnosti pracujeme na projektové dokumentaci k přístavbě MŠ, která by se měla rozšířit o jednu místnost. A následně podat do dotačního titulu, který je na to vypsán.

Kontejner na velkoobjemový odpad - 29. 4. 2023

Mateřská školka-zápis 2023

Dotace na domácí kompostéry

Na konci prosince 2022 byl vyhlášen dotační titul na pořízení domácích kompostérů, a to jak pro občany rodinných domů se zahradou, tak i komunitního kompostování. Výše dotace je 70 - 85 %. Maximální objem jednoho kompostéru je 2200 l. Předpokládaná cena jednoho kompostéru je 5.000 Kč. Spoluúčast Vás, občanů obce, by byla 10 % z pořizovací ceny kompostéru (tzn. 500 Kč). Kdo by měl zájem o pořízení kompostéru z dotace, nechť se do 31. 1. 2023 nahlásí na obecním úřadě osobně nebo tel.: 724181029 (V. Tíkalová).

Další informace po uzávěrce možnosti přihlášení se o kompostér.

 Dešťová kanalizace v obci Řepice, lokalita U křížku 

V průběhu měsíce listopadu proběhla realizace akce "Dešťová kanalizace v obci Řepice, lokalita U křížku", která byla spolufinancována Jihočeským krajem z dotačního programu POV JčK 2022. Výše poskytnuté investiční dotace je 266.000 Kč, vlastní podíl obce Řepice je 1.222.408 Kč

Revize kotlů - nahlásit do 13. 12. 2022 na OÚ

Oprava silnic v katastru obce Řepice - listopad 2022 - firma Znakon

Práce na odvodnění dešťové vody  v lokalitě "U křížku" - listopad 2022 - firma Kvint

Volby 2022

Výsledky voleb | volby.cz   Děkujeme všem, kteří přišli volit a podpořili nás v další práci pro naší obec.

V pondělí 5. 9. 2022 bude dopoledne uzavřena silnice kolem Vacků, ráno zde bude pracovat těžká technika. 

Uzavírka komunikace

Objížďka 17. 6. 2022 - 1. 7. 2022

Informace k ptačí chřipce 2022

Informace FÚ k dani z nemovitých věcí 2022 

Oprava omítky štítu

V průběhu měsíce října a listopadu proběhla realizace akce "Oprava omítky štítu víceúčelového sálu", která byla financována ve spolupráci s Jihočeským krajem z dotačního programu POV JčK 2021. Výše poskytnuté dotace : 210 000 Kč, výše vlastního podílu obce : 139 986, 45 Kč. 

Oznámení E-on

Rekonstrukce vodovodní přípojky

"Z důvodu přepojení vodovodního řádu, nepůjde v dolní části obce od dětského hřiště u bytovky až k poslednímu domu jižním směrem k výjezdu z Řepice v pondělí 25. října 2021 od 9:00 do 13:00 hod voda." 

Odstávka el. energie  14. 10. 2021 ve vybraných místech Řepice-viz sms info.

Pokyny pro sčítání 2021

Info k podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

SVOZ ODPADU - změna k 22. 12. 2020

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2021-2023

Svoz odpadu

V průběhu měsíce listopadu proběhla realizace akce "Oprava dřevěných vrat na Knížecí stodole", která byla financována ve spolupráci s Jihočeským krajem z dotačního programu POV JčK 2020. Výše poskytnuté dotace : 127 000 Kč, výše vlastního podílu obce : 86 000 Kč.

Systém PES

Nové nařízení vlády - od 22. 10. 2020

Kominík

Usnesení vlády - 31. 10. 2020 - Nouzový stav

POZOR POZOR AKCE JÍZDA ZRUČNOSTI A TECHMÁNIE SE RUŠÍ

Firma Čevak bude dnes opět navážet vodu do prostoru vodárny a nebude tedy poskytnuta cisterna na návsi, kdo by chtěl pitnou vodu na osobní potřebu, tak je možno si dojet na základnu Dřep, kde si ji můžete natočit. Voda je zkoušena a pitná.                         Děkujeme 

PITNÁ VODA

Z důvodu poruchy na Jihočeském vodárenském systému, který zásobuje Řepici pitnou vodou z Římova, nepoteče do odstranění závady voda. Firma Čevak v současné době naváží do vodojemu vodu pomocí cisteren. Prosíme o shovívavost.                                                      Děkuji, starostka obce 

- oprava a renovace hospody dokončena, získána dotace na obnovení původních vrat do Panského dvora ("Bejčárny")

Uzavírka silnice

Přijímací řízení na ZUŠ

KONKURZ NA ŘEDITELKU MŠ

Zápis do MŠ

Informace z FÚ k dani z nemovitosti

Veřejná vyhláška MZ

Rozhodnutí o ukončení nebezpečnosti vzniku požárů

Nařízení vlády o nebezpečnosti vzniku požárů z 9. 4. 2020

Mimořádné opatření vlády ČR

- krizový štáb města Strakonice - koronavirus info

- ve čtvrtek začne instalace topení v hospodě (6. 2. 2020)

-prosba o sdílení tohoto dopravně-bezpečnostního projektu více ZDE

- letos jsme podali tři dotační tituly - Jihočeský kraj a MMR, čekáme na vyjádření k přestavbě bývalých hospodářských budov -"prasečák, lihovar"

- v tomto týdnu bude dodělána voda a elektřina na WC v hospodě - 7. 12.2019

- projednání nových dotačních titulů z MMR a JK

- první studie přestavby hospodářské budovy "prasečák" a lihovaru

- 10. 11 .zahájeno osazování návsi zelení 

- 4. 11. první zednické práce v hospodě - vybudování WC pro invalidy

- výzva vlastníkům

- zahájeno plánování přestavby bývalého objektu JZD a lihovaru

- 30. 10. 2019 zahájena kolaudace přestavby hospody, která se započala v roce 2007

- 25. 9. 2019 - obnoven nátěr fasády na Ratejně a přístavku u hospody

- informace Spolek pro odhalování korupce

- informace o uzavírce směr Strakonice-Radomyšl

- vyřešen pozemek pod historickou obvodovou zdí okolo bývalého knížecího sídla

- rekonstrukce kapličky - připravena na nový nátěr

- 30 . 5. 2019 - schváleny dotace pro jednotku SDH a podporu cestovního ruchu ( 66 000 Kč)

- počátkem května začneme připravovat fitness okruh Okolo Jaslova - již vyrobeny tabule a sloupy, příprava montáže

- začala rekonstrukce kapličky u Dolního řepického rybníka

- podána žádost na Jihočeský kraj 4.3. 2019 - Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje - 97 000 Kč a Podpora cestovního ruchu 31 000 Kč.

- podána žádost na MMR (27.2.2019) - Obnova místní komunikace Na Skalce Řepice - 2 244 337 Kč 

- podána žádost na MMR (27.2.2019) - Stále v novém - rekonstrukce st. budov- celk. výše dotace 807 000 tis. Kč.

- zahájena věcná diskuse s ing. arch. J. Zákosteleckým ohledně přestavby bývalého areálu ZD 14.2.2019

- podána žádost na MMR (5.2.2019) - Aktivní a pasivní prvky na hřiště - celk. výše dotace 310 000 tis.

- oprava nefunkční vzduchotechniky v Ratejně  ( výměna čerpadla, zprovoznění a zaškolení )

- návrh rekonstrukce a úpravy nádrže Brodýř- více k nahlédnutí na OÚ

- POV 2019 - úprava zeleně na návsi a nákup pomocné techniky - podáno 28. 12. 2018

- od neděle 23. 12. 2018 je Ratejna opět v provozu

- od středy 19. 12. 2018 renovace parket v Ratejně - do odvolání veškeré aktivity zrušeny

- probíhá příprava na podání žádostí o dotace na MMR a JK

- 3. 12. 2018 - výroční schůze SoDP v Řepici

- projednávání projektu na obnovu zeleně na návsi směrem k Řepickým rybníkům

- probíhá úprava ohniště a přístupu (vedle parketu) do Ratejny ve dvoře OÚ

- tvorba projektové dokumentace k nádrži Brodýř

- tvorba nových www stránek obce - 4. 11. 2018 ( spuštěny 2. 12. 2018 )