Ceník pronájmu ob. budov

Pronájem parketu -    Venkovní parket 1.500,- / akce
                                    Stan včetně stolů a lavic (cca 80 lidí) 1.000,-
                                    Samostatný stan 500,-
                                    Sada - stůl a 2 lavice 80,-

Pronájem Knížecí stodola - 5.000,- / akce

Pronájem ricochet - 100,- / 1. hod

Pronájem víceúčelové hřiště - 100,- / 1. hod

Pronájem Ratejna 

- Pro spolky a uživatele sportovních aktivit z Řepice: částka 50,-/hod.

- Po předchozí domluvě na Obecním úřadě v Řepici je možný krátkodobý i dlouhodobý pronájem Ratejny a to na:

Plesy, zábavy, koncerty, firemní a soukromé akce 5.000,- (akce)

Kulturní a sportovní aktivity 150,- (hod)

Komerční využití 250,- (hod)

Zapůjčení podia 2.000,- Kč

Zapůjčení aparatury 300,- Kč

Před akcí, kdy je nájemné stanoveno taxou za akci, se skládá vratná záloha ve výši 10.000,- Kč.

Jiný druh pronájmu lze individuálně domluvit na Obecním úřadě v Řepici.