Ochotníci Řepice

Osvětový kroužek založil p. učitel Rudolf Soukup v roce 1918, od roku 1935 se OK změnil na Osvětovou komisi pod vedením p. Františka Filipa. Od roku 1946 se název změnil na Ochotnický soubor Místní rady osvětové a od roku 1951 na Ochotnický soubor Osvětové besedy. V současnosti se řepičtí ochotníci scházejí jednou týdně na přípravě kulturních vystoupení, jak v rámci plesů, oslav, tak v rámci nácviku nových divadelních kusů. Posledním vystoupením byla Staročeská konopická, která se secvičila k 100. letému výročí naší republiky a k 60. výročí od jejího prvního uvedení zde v Řepici.