Okruh kolem řepických rybníků 2 - https://www.relive.cc/view/vwq17L3NJBO

                          Okruh kolem Řepice 1 - https://www.relive.cc/view/vPv4JYxdjR6

Sportovní okruh - kolem Jaslova

Letos jsme pro vás, sportovní i nesportovní příznivce a přátele obce Řepice, připravili první z okruhů v blízkosti naší obce. První okruh je sportovní a vede kolem našeho nejbližšího kopce, který se tyčí nad naší obcí , a tím je Jaslov. Začátek okruhu je na Pastelkovém hřišti a po celém okruhu je 8 různých stanovišť a úkolů.