Sportovní okruh - kolem Jaslova

Letos jsme pro vás, sportovní i nesportovní příznivce a přátele obce Řepice, připravili první z okruhů v blízkosti naší obce. První okruh je sportovní a vede kolem našeho nejbližšího kopce, který se tyčí nad naší obcí , a tím je Jaslov. Začátek okruhu je na Pastelkovém hřišti a po celém okruhu je 8 různých stanovišť a úkolů.