FVE Řepice

FVE Řepice

     V minulém roce jsme podali žádost na vybudování FVE v Řepici. Projekt byl podán do SFŽP ČR v rámci Modernizačního fondu, programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Na přelomu září a října 2023nám byla dotace schválena ve výši 50 %. Tj. 1,25 mil. Celkové náklady na vybudování FVE činily cca 2,5 mil.. Zakázku na FVE po výběrovém řízení získala firma Montekord Solar s.r.o. V měsíci listopadu začala výstavba naší FVE. 

Do konce roku byla FVE postavena. FVE má výkon 49, 5 kWp a je umístěna na jižní části sedlové střechy Knížecí stodoly. FVE obsahuje 110 kusů fotovoltaických panelů, každý o výkonu 450 Wp , dále byly použity baterie - model POWERCUBE-H1 (720V50AH). Dle katalogového listu je nominální kapacita baterie 36 kWh a účinnost 96 %, tzn., že využitelná kapacita je 34,56 kWh a dva měniče GoodWe GW50KS-MT, datový list potvrzuje účinnost 98, 6%. Optimalizace spotřeby je zajištěna: FVE byla instalována na stávajícím odběrném místě (MŠ). V tomto odběrném místě je nainstalované zařízení, které hlídá přetoky do sítě. V případě přetoků do sítě spouští automaticky el. patronu v zásobníku teplé vody a dohřívá vodu tak, aby byly minimalizované přetoky do sítě. K tomuto odběrnému místu (MŠ) byla přidána další dvě stávající odběrná místa - obecní úřad a veřejné osvětlení. U obou odběrných míst byly navíc osazeny podružné elektroměry, které sledují samostatně odběr obecního úřadu a veřejného osvětlení. 

To je pár technických dat k naší FVE. Po dokončení FVE probíhal měsíční zátěžový provoz a poté jsme požádali o povolení přetoků do sítě , které jsou v současnosti zpoplatněny částkou 1 Kč za 1KWh. Po zhruba tříměsíčním provozu FVE vyrobila 21, 21 MWh elektrické energie a za dnešní den 6. 6. 2024 mám údaj o výrobě 239, 6 kWh. To jsou zatím jen prvotní čísla o naší FVE. Do budoucna , při správném fungování FVE by měli být MŠ, Obecní úřad a část obce(veřejné osvětlení) zcela pokryty FVE Řepice. 

Do budoucna je uvažováno a sdílení el. Energie z naší FVE různým subjektům, ale to bude ještě věc do diskuze. V případě jakýchkoli dotazů ohledně FVE napište , či se informujte na OÚ, rádi zodpovíme vaše dotazy, nebo odkážeme na patřičné odborníky, kteří nám s FVE pomáhali.                 

Po měsíčním provozu se doladili všechny drobnosti , a po některých slunečních dnech FVE jede výborně a obec je soběstačná ve výrobě elektřiny. Nyní musíme dojednat podmínky odkupu části vyrobené elektřiny-vzhledem k podmínkám dotace je možno prodávat jen 20 % přetoků.

12. 12. 2023 jsme dali do zkušebního provozu FVE, která má výkon 49, 5 kW. Další informace do uvedení do plného provozu. Stránky FVE - ZDE