Úřední deska

     Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí      a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické. Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými.

název                                                                                                vyvěšeno                       datum sejmutí

Veřejná vyhláška                                                         10. 10. 2019

SMOOS návrh rozpočtu na rok 2020                          16. 9. 2019

Záměr na pronájem pozemku                                       19. 6. 2019

Návrh na závěrečný účet obce Řepice                          3. 6. 2019

Jmenování zapisovatelky -volby EP                               2. 5. 2019

Zápis do MŠ - 2019/9020                                                 9. 4. 2019

Počty členů OVK                                                                 8. 4. 2019 

Střednědobý výhled 2020-2022 SoDP                             21. 2. 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 -SoDP                              21. 2. 2019

Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům                         21. 2. 2019

Pronájem pozemku p. č. 349/10 o výměře 14 249 km2         8. 1. 2019

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021            21. 12. 2018

Rozpočet na rok 2019                                                              21. 12. 2018

Schválený rozpočet na předchozí rok a očekávané plnění    21. 12. 2018

  

Návrh rozpočtu SoDP na rok 2019                                               9.11.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022                  9.11.2018