Úřední deska

     Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí      a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické. Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými.

název                                                                                                vyvěšeno                       datum sejmutí

Záměr na pronájem pozemku                                       19. 6. 2019

Návrh na závěrečný účet obce Řepice                          3. 6. 2019

Jmenování zapisovatelky -volby EP                               2. 5. 2019

Zápis do MŠ - 2019/9020                                                 9. 4. 2019

Počty členů OVK                                                                 8. 4. 2019 

Střednědobý výhled 2020-2022 SoDP                             21. 2. 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 -SoDP                              21. 2. 2019

Oznámení ke zveřejňovaným dokumentům                         21. 2. 2019

Pronájem pozemku p. č. 349/10 o výměře 14 249 km2         8. 1. 2019

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021            21. 12. 2018

Rozpočet na rok 2019                                                              21. 12. 2018

Schválený rozpočet na předchozí rok a očekávané plnění    21. 12. 2018

  

Návrh rozpočtu SoDP na rok 2019                                               9.11.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022                  9.11.2018