Organizační str. obce

starostka : Vladimíra Tikalová, DiS.

místostarosta : Mgr. Pavel Samec

zastupitelé: Mgr. Jitka Kovalčiková, Ing. David Uher, Jana Pekárková, DiS., Vladislav Majer, Karel Mráz

Finanční výbor zastupitelstva : předseda - Ing. David Uher, člen - J. Pekárková, Karel Mráz

Kontrolní výbor zastupitelstva : předseda - Karel Mráz, člen - J. Kovalčiková, V. Majer

Kulturně-sociální a sportovní výbor : předseda - Mgr. Jitka Kovalčiková, člen - David Uher, J. Pekárková

Komise pro výstavbu a životní prostředí : předseda - Vladislav Majer, člen - Jitka Kovalčiková, David Uher

Inventurní a likvidační komise : předseda - Jana Pekárková, člen - Karel Mráz,  V. Majer