Organizační str. obce

starostka : Vladimíra Tikalová, DiS.

místostarosta : Mgr. Pavel Samec

zastupitelé: Anna Bečvářová, Bc. Věra Mráčková, Jana Pekárková, DiS ., Vladislav Majer, Karel Mráz

Finanční výbor zastupitelstva : předseda - Bc. Věra Mráčková, člen - J. Pekárková, Anna Bečvářová

Kontrolní výbor zastupitelstva : předseda - Anna Bečvářová, člen - K. Mráz, V. Majer

Kulturně-sociální a sportovní výbor : předseda - Karel Mráz, člen - Bc. V. Mráčková, J. Pekárková

Komise pro výstavbu a životní prostředí : předseda - Vladislav Majer, člen - Bc. V. Mráčková, K. Mráz

Inventurní a likvidační komise : předseda - Jana Pekárková, člen - A. Bečvářová, V. Majer