Úřední deska

     Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí      a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické. Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými.

název                                                                                                vyvěšeno                       datum sejmutí

Návrh rozpočtu SoDP na rok 2019                                               9.11.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022                  9.11.2018