Zeleň u kostela

V pondělí 5.6.2017 byly zahájeny větší práce na obnově parku okolo našeho kostela sv. Máří Magdalény. Stromy v parku byly poničeny vichřicí v létě roku 2015. V loňském roce tedy obec oslovila zahradního architekta p. Sekala z Bechyně, který vypracoval návrhy na obnovu toho prostranství. Tyto návrhy byly prezentovány také na veřejném setkání s občany v loňském roce. Je v nich řešena revitalizace celého okolí kostela včetně nově vzniklých ostrůvků u komunikace za kostelem, kde nově vznikla jednosměrná a slepá silnice.
Práce v podstatě byly zahájeny již dříve a to poražením starých poškozených stromů a také bříz, které byly kdysi vysázeny za kostelem, protože ani ty nezapadaly do celkového konceptu návrhu. Největším oříškem bylo odstranění pařezů po pokácených lípách, které byly opravdu obrovské. Je také otázka, jak s těmito pařezy s obřím kořenovým balem naložit. Pokud byste měl někdo nějaký tip, bude určitě vítán.
V souvislosti s obnovou zeleně se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat také dlážděnou cestu ke kostelu kamennými kostkami, tak aby se již dalo celé dílo považovat za celkově dokončené. Cesta bude provedena z kamenných kostek z mrákotínské žuly. Celá akce by měla být termínově provedena do řepické pouti, abychom se již mohli těšit z pohledu na náš krásný kostel a jeho okolí.
Na tuto akci byla vytvořena rezerva v rozpočtu a celkový předběžný rozpočet je 300.000,- Kč. Bohužel na tuto investici nebylo možné získat žádnou dotaci, neboť tento druh úprav není momentálně podporován. Podávali jsme žádosti již na začátku roku 2016, nicméně bezúspěšně. Ani v tomto roce nesplňoval náš záměr podmínky dotačního titulu na obnovu zeleně v obcích, protože ta nebyla určena pro okrasná parková prostranství.  Rozhodli, jsme tedy, že budeme akci hradit z rozpočtu obce, abychom se mohli co nejdříve těšit z pohledu na dominantu naší obce.
Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu kolem stavby.  Děkujeme z a pochopení.

 

 

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode