Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu

Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu v Rovné a Řepici uzavřené dne 28.3.1997.

Předmětem dodatku je rozšíření předmětu nájmu o vodohospodářský majetek obce Řepice a to:
1) Kanalizační a stokovou síť obce Řepice
2) Kanalizace obce Řepice - napojení na ČOV Strakonice

Záměr kanalizace.pdf (39466)

 

 

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode