Veřejná schůze / setkání s občany

Dne 22.9.2015 proběhlo veřejné setkání zastupitelstva s občany, na jehož programu bylo nejprve seznáméní s kulturními akcemi, které proběhly v loňském a letošním roce. Představen byl také kalendář připravovaných kulturních akcí a nastíněna byla i možná podoba příští řepické pouti, která by měla probíhat ve více tradičním stylu. Poté byly prezentovány důležité události, které proběhly za necelý rok působení zastupitelstva. Jednalo se především o napojení obecního vodovodu na římovskou soustavu, připojení obce na kanalizaci města Strakonic, řešení dopravní situace u kostela, dokončovací práce v okolí mateřské školy a její hřiště. V neposlední řadě informace o škodách po letošní silné vichřici. Následovaly informace o nakládání s odpady v obci. Zmíněny byly také tyto nové webové stránky obce a aktualní stav veřejného řepického internetu.

Jako poslední byl blok pojednávající o tvorbě koncepce rozvoje obce, která by měla být společně s územním plánem klíčovým dokumentem určujícím směřování obce ve středně a dlouho-dobém horizontu. Byly prezentovány vize (nápady), které by se mohly stát obsahem tohto dokumentu. Jednalo se o koncept Zelená náves, jenž by měl mimo jiné řešit obnovu parku před kostelem, který byl poničen při letošní silné vichřici nebo revitalizaci panského dvora. Dále pak úvaha nad využitím objektů v majetku obce  (Knížecí stodola, bramborárna, lihovar) a také prasečáku, který by měl být odkoupen od ZD Přešťovice. Představena byla také vize přetvoření požární nádrže Bradýř do podoby přírodního jezírka (jezera) a vytvoření parku kolem něj.

Poté již následovaly dotazy a diskuze nejen nad prezentovanými tématy. Během debaty padlo ze strany občanů i několik hodnotných podnětů. Celkově musím tuto událost označit za zajímavou a úspěšnou. Dle vašich ohlasů byste uvítali setkání v podobném formátu pořádat pravidelně. Jsme stejného názoru a již diskutujeme jak často by se taková akce měla konat, aby přinášela zajímavá témata a informace.

V úplném závěru proběhlo představení elektronických aukcí energií od firmy eCENTRE, které mohou občanům přinést úsporu za dodávky nejen elektrické energie. Informace o el. aukcích můžete získat na obecním úřadě každý čtvrtek od 18.00  do 19.00 hod po celý měsíc říjen 2015 nebo mimo stanovenou dobu kdykoliv na tel. 602 644 397  František Toman.

Přítomní měli také možnost vyjádřit své názory na témata prostřednictvím anonymní ankety. Vyplněno bylo 31 hlasovacích lístků. Níže vidíte obsah ankety včetně výsledků.

Otázky
1. Souhlasíte s koncepcí Zelená náves, která vám byla představena?  29 ANO / 1 NE
2. Vidíte smysl využití požární nádrže jako přírodního jezírka s okolním parčíkem?  26 ANO / 4 NE
3. Měli byste zájem o vybudování asfaltové cyklostezky (inline stezky) od kapličky k Řepičáku?  24 ANO / 7 NE
4. Účastnili byste se Silvestra v Ratejně (ve vlastní režii - tzn. bez kapely, pouze s juke boxem) ?  18 ANO / 13 NE
5. Máte námět na zajímavý turistický cíl v Řepici?  6 ANO / 10 NE

6. Napadá Vás kulturní akce, která v Řepici chybí?  
7. Máte nápad na využítí hospodářských objektů v panském dvoře? (prasečák, lihovar, bramborárna...)?

Co byste označili jako prioritu v budoucích investicích obce? 
Uvedeno v pořadí dle výsledků

Rekonstrukce a účelné využití hospodářských budov    10x
Revitalizace návsi    9x
Obnova a zkulturnění plochy dvora a okolí hosp. budov    9x
Zaměřit se na turistický ruch v obci (rozhledna, cyklostezka, naučná stezka...)    3x
 

Podrobnější obsah z tohoto setkání bude brzo připraven a zveřejněn na těchto stránkách, aby i ti, kteří se této akce neúčastnili, měli možnost tyto informace získat.

Celkově musím toto setkání označit za přínosné a úspěšné a velice poděkovat všem zúčastněným občanům za to, že jim není lhostejné směřování a rozvoj naší obce. 

TH

 

 

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode