Tak už je to tady

Tak už je to tady. Ve středu 8. 7. 2015 začala proudit do vodovodní soustavy v Řepici a Rovné voda z římovského přivaděče. Již také proběhlo vyjednávání o ceně vody s ČEVAKem, který bude mít i nadále náš vodovod ve správě. Jak již bylo avizováno, cena vody se zvýší, nicméně to nebude o uvažovaných 10 Kč/m3, ale pouze o 8 Kč. Cena za kubík tedy bude 57,37 oproti stávajícím 49,37 Kč. ena vody z Římova je cca 18,7 Kč za kubík a cena té ze stávajících vrtů je cca 2,8 Kč za kubík, které se platí státu za čerpání podzemních vod. To znamená, že voda z Římova je o cca 16 Kč dražší. Celková cena je navýšena pouze o 8 Kč proto, že došlo k poklesu u položek kalkulace, které byly spojeny především s provozem vlastního zdroje. Další významnou složkou v cenotvorbě jsou náklady na opravy/havárie na našem vodovodním řádu. Ty jsou díky jeho stáří poměrně časté a i to se samozřejmě podepíše na celkové ceně vodného. Vodu ze stávajících zdrojů by již nebylo možné dále užívat, protože nesplňuje kvalitativní požadavky a byla již udělena třetí výjimka na její distribuci. Další by už zřejmě udělena nebyla a vodu by tedy nebylo možné používat. Řešením by bylo buď vybudování vlastní úpravny vody, nebo připojení na římovský vodovod. Obec se rozhodla pro druhou variantu především proto, že investice a náklady na následný provoz vlastní úpravny by po započtení zvýšily cenu stejným způsobem, zatímco starosti s provozem úpravny by byly výrazně vyšší. Doufáme, že vyšší cena vody bude vyvážena její kvalitou, která by např. v koncentraci dusičnanů měla splňovat celoročně limit 15 mg/l stanovený jako limit pro „kojeneckou vodu“.

Vlivem toho, že v našem vodovodu poměrně dlouho proudila velmi tvrdá voda, se zřejmě vytvořily značné minerální inkrustace (usazeniny). Ty se po napojení na římovskou vodu, která je velmi měkká, začnou do vody rozpouštět a může tak dojit k vytvoření mírného zákalu. Byli jsme na to upozorněni provozovatelem vodovodu s tím, že toto může trvat až několik měsíců po napojení. Tento zákal však není z hlediska zdravotní závadnosti nikterak podstatný.  

TH

 

 

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode