Obecní hospoda

Jak již všichni jistě víte, naše obecní hospoda bude mít od 1.4.2016 nového provozovatele. Zastupitelstvo se v lednu tohoto roku rozhodlo vypsat výběrové řízení na provozovatele našeho hostince a baru a současní provozovatelé manželé Grohmanovi se rozhodli do tohoto řízení nepřihlásit. Po vyhlášení se přihlásilo celkem šest zájemců. Všichni se byli osobně představit zastupitelstvu a prezentovat svoje nabídky, záměry a nápady. Každý zastupitel vybral tři kandidáty a určil jejich pořadí. Po sečtení hlasů se vítězem stal pan František Náprstek se svojí firmou GASTRO DELIVERY s.r.o.
Zastupitelstvo mělo několik požadavků k provozu. Hlavním byla provozní doba, která by měla být minimálně 6 dnů v týdnu. V současné době byla dohodnuta provozní doba 7 dnů v týdnu v hostinci a 2 dny týdně v měsících říjen až duben v baru. Další kritéria, která se hodnotila, byla nabídnutá výše nájmu, možná nabídka stravování, předpokládaná investice do vybavení, schopnost zajištění kulturních akcí, předchozí zkušenosti s provozem hostince a také nápady na oživení provozu a pořádání vlastních akcí.
Hostinec bude znovu otevřen nejdříve 15.4.2016 po nezbytných úpravách a vybavení interiéru. Letošní "babská" veselice bude zajištěna již novým provozovatelem. Doufáme tedy, že změna bude k dobrému a všichni budeme s novým provozem spokojeni.

 

 

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode