Křižovatka silnic č. I/4 a č. III/13913 Řepice – Slaník

Po osobním jednání byla 18.10.2015 podána žádost na Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích o vyřešení bezpečnosti na křižovatce hlavní silnice č. I/4 a silnic do Slaníku a Řepice. Dne 2.2.2016 proběhla za účasti zástupců dotčených obcí, ŘSD a Dopravního inspektorátu schůzka v místě křižovatky. Schůzky se také zúčastnil p. Zeman ml. z firmy Kovos, který také nezávisle na obci, podával vlastní žádost. Současný stav byl všemi zúčastněnými skutečně shledán nevyhovujícím a bude podán požadavek na úpravu. V podstatě jsou možnosti tři. Vytvoření odbočovacích pruhů v obou směrech na silnici č. I/4. Toto bude realizováno pravděpodobně tak jako tak, možná již na jaře. Další řešení by bylo rozšíření silnice a následné úpravy, toto řešení by ovšem vzhledem k náročnosti asi nepřineslo kýžený efekt. A konečně varianta poslední je vytvoření kruhového objezdu. Což úplně běžné v extravilánu (nezastavěné území v katastru) není, ale tato varianta je podporována všem zúčastněmými stranami jako nejúčelnější, nicméně také nejdražší. Finance budou v tomto hrát pravděpodobně klíčovou roli. 

Nechme se tedy překvapit a doufejme, že alespoň již na jaře dojde ke změně vodorovného i svislého značení jako dočasného řešení bezpečnosti v tomto místě.

TH

 

 

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode