Cesta

Dlouho jsem váhal, zda mám tento článek vůbec napsat a pokud ano, tak jak. Cítím potřebu uvést jisté věci na pravou míru, protože mám pocit, že jsou některé informace mezi občany předávány zkresleně. Možná i proto, že s úřadem za nedlouho končím, jsem se rozhodl nakonec článek napsat. Sám za sebe.

Proti tomu, aby se informace šířily mezi lidmi zkresleně, se dá dělat asi jen to, že se je pokusím trochu osvětlit i přesto, že již fakta zveřejněna byla jak ve zpravodaji, tak na webových stránkách obce. Někdo již možná vytušil, že se jedná o nově opravenou cestu k Okrouhlíku. Cestu, která vyvolala mnoho „diskuzí“. Asi nemá cenu chodit kolem horké kaše… rád bych to napsat zcela na rovinu. Jde o tvrzení, že „obec udělala Tíkalovi cestu k jeho táboru“.  Kde se tedy vzalo toto tvrzení? Možná vzniklo jen proto, že lidé nemají dostatek informací, které by si mohli spojit dohromady. Rád by je v tomto krátkém článku shrnul, nic víc nic míň… každý má právo na svůj názor.

Prvotní nápad na opravu této cesty přišel již v roce 2014 a nebylo to ze strany Dětí Řepice, které v té době vůbec netušily, že v této lokalitě tábor někdy bude. Jejich tábory se v té době konaly na louce pod lesem.

Tato cesta již jednou byla za nemalé prostředky zpevňována. Bohužel tento povrch nevydržel a různými vlivy byl po čase rozrušen. V předchozím územním plánu byla oblast kolem rybníku Okrouhlík zamýšlena jako oblast rekreační. Bez bližšího určení, ale některé věci prostě krystalizují a vyvíjí se postupně. Zdálo se nám tedy jako dobrý nápad vybudovat cestu s povrchem, který vydrží několik desetiletí a bude sloužit jako cyklostezka, na procházky s kočárkem nebo na příklad jako dráha pro in-line bruslení. Prostě cesta, která bez ohledu na počasí bude sloužit všem. Ti, kdo se zajímají o věci veřejné, asi ví, že jsme  tento záměr prezentovali na veřejném setkání s občany již v roce 2015. Shrnutí bodů z tohoto zasedání bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách obce.

Protesty proti konání táborů na louce pod lesem přišly až dlouho poté. A nikdo v tu chvíli nevěděl, že spolek Děti Řepice přesune konání svých táborů právě do zmíněné lokality. Na pozemek, který si k tomu sami koupily. Toto bylo čistě rozhodnutí spolku a obec se na něm nikterak nepodílela. Ale to je trošku jiný příběh.

Když se tedy naskytla možnost získat na cestu dotaci, obec neváhala a konala tak, jak si v roce 2015 naplánovala. Financování akce jen z vlastních prostředků by bylo nelogické. No a na to, jak jsou jednotlivé dotační tituly vypisovány, nemá obec žádný vliv a že se to takto sešlo, je prostě souhra mnoha okolností a náhody. Za celou dobu od roku 2015 jsme jako zastupitelstvo (alespoň co já vím) nezaznamenali žádnou námitku vůči tomuto záměru. Neviděli jsme tedy jediný důvod k tomu, proč tuto investiční akci nerealizovat a možnost získání dotace promarnit.

I to, že cesta končí za táborem, v některých lidech vyvolává domněnky, že byla zbudována právě pro něj. Že cesta končí tam, kde končí, je dáno však tím, že v dalším úseku již cesta prochází přes pozemky, které nejsou v majetku obce a investiční akce financované z dotační podpory je možné realizovat jen na pozemcích vlastněných obcí. Vyjednání jejich směny nebo odkupu by zabralo čas, který v době podávání žádosti o dotaci nebyl. Navíc je samozřejmě rozdělení na etapy pro obecní rozpočet i méně zatěžující.

Nechci obhajovat sebe ani zastupitelstvo… tu potřebu necítím. Jen se domnívám, že si občané zaslouží mít kompletní informace. Pokud má kdokoli otázky nebo připomínky nejen k tomuto tématu, přijďte je prodiskutovat na veřejné setkání s občany, které se bude konat 25.9.2018 od 19 hodin v Ratejně.

Tomáš Holý

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode