100 let od založení Osvětového kroužku v Řepici.

Podle záznamů v kronikách obce Řepice uplyne v letošním roce 100 let od založení Osvětového kroužku v Řepici. Není mnoho podobných příležitostí k oslavám a bylo by určitě škoda s touto informací nepracovat a nechat ji „vyšumět“. V Řepici je již 12 let početná skupina lidí, které tento druh společenského dění zajímá. Dokážou se ve svém volném čase sejít, nacvičovat různá představení a poté si stoupnout na ta prkna, co znamenají svět, sebrat odvahu a ostatním zahrát nejlépe něco zábavného.

Ze stránek kronik lze vyčíst, že Osvětový kroužek v Řepici založil definitivní učitel na zdejší škole, pan Rudolf Soukup právě v roce 1918. Od roku 1927 ochotníky vedl a režíroval p. Václav Šindelář (dědeček pí Věry Chmelové) a cca od roku 1936 až do roku 1963 se vedení ujal, starším řepickým občanům velmi dobře známý, řídící učitel pan František Filip. Po roce 1963 fungovala v Řepici Osvětová beseda pod vedením manželů Linhartových a p. Bohuslava Šabka.

Ochotnická činnost byla obnovena až v roce 2005 a následující rok řepičtí ochotníci u příležitosti 2. setkání rodáků, sehráli představení Staré pověsti řepické, následovala Dívčí válka po řepicku, Z pohádky do pohádky, Malá řepická estráda, Živý Betlém, V dobách Otce vlasti, blahé paměti a v loňském roce Pouťová estráda. Tolik krátce z historie.

U příležitosti připomenutí si tohoto významného výročí si dovolili řepičtí ochotníci připravit v průběhu letošního roku následující program: 

24. 3. 2018  Setkání pamětníků, současníků a přátel ochotnického divadla v Řepici – promítání fotografií a zavzpomínání na ochotnické dění
19. 5. 2018 Staročeské máje – průvod po návsi
24. 6. 2018 Dětské představení pohádky O řepickém vodníkovi a Karolínce
21. 7. 2018 Staročeská konopická
Říjen Pohádka pro děti i dospělé
Prosinec Slavnostní zakončení oslav
Výstava starých i nových fotografií


Rádi bychom všechny občany Řepice co nejsrdečněji pozvali na připravované akce a společně tak vzdali hold našim předkům, kteří v Řepici ochotnickou činnost pěstovali a dokázali nacvičit a sehrát divadelní představení ze starých dob, známá i neznámá, vážná i veselá. Řepičtí ochotníci bývali slavní po celém okrese Strakonice. Jejich představení byla hojně navštěvována a je tedy na co navazovat. My bychom se tedy měli hrdě hlásit k jejich odkazům a pokusit se i nadále tuto tradici v Řepici udržovat a předávat ji z generace na generaci.

Zároveň prosíme občany, kteří by měli ve svých fotoalbech jakékoli fotografie, případně i jiné předměty, které by měly souvislost s osvětovou – ochotnickou činností v Řepici, o jejich zapůjčení. Těšíme se na setkání se všemi, kteří se přijdou shlédnout připravovaná představení a podpořit tak ochotnickou činnost v Řepici.

Řepičtí ochotníci

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode